Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm 

Vägar och perspektiv-Torstein Nilsen på Inuti Galleri

I samarbete med Sør-Troms museum och Trastad Samlinger vill vi presentera en mycket intressant norsk konstnär. Under hösten 2015 gjorde vi ett samarbete med våra norska nätverksvänner. En workshop och en utställning på Trastad museum, Harstad. Där och då fick vi se Torstein Nilsens konst och bestämde att vi ville visa hans arbeten i Stockholm. Som självlärd konstnär har han nått en etablerad position med många utställningar och flera uppdrag. Utställningen kommer att öppnas den 10 mars kl. 14.00 i närvaro av konstnären och med tal av Simone Ritter från Trastad Samlinger.

Inuti Galleri är öppet onsdag – fredag 13–16 eller enl. överenskommelse tel: 073-577 68 62

Information om konstnären:

TORSTEIN NILSEN

f. 1948, bor i Harstad, uppväxt på en omsorgshem i trakten.

Torstein Nilsen har arbetat i över 40 år med olika måleritekniker och keramik. Han fick stöd och hjälp i sitt konstnärsskap av instruktörer vid Trastadcentret i Harstad.

Hans linjära stil visar sig i valen av motiv och perspektiv. Landskap, vägar, järnvägar och stad och bymotiv framställs ofta människotomma och utförs på ett nyktert och sakligt sätt men med en starkt poetiskt uttryck.

Torstein Nilsen är självlärd och är medlem i det nordnorska  bildkonstnärernas förbund  sedan 1977. Han har haft många separat och grupputställningar. Inköpt av bl.a. Konstindustrimuseét i Olso och har utfört gestaltningsuppdrag  i Bjarkøy badhus år 1979 och vid Trastad samlinger år 2000.

Bilagor: vkorta5_160229w.pdf

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera