Bli Inuti-konstnär

Känner du någon med intresse för konst som du tror skulle passa på Inuti? Eller är du själv intresserad av att söka? Berätta gärna om Inuti och kontakta din LSS-handläggare i kommunen eller i din stadsdel.

Inuti har tre ateljéer med handledning från aktiva konstnärer. Om du är konstnär med LSS-behov kan du söka hit. Du behöver gå genom din handläggare i din kommun.

Länkar

För att söka till Inuti genom Stockholms kommun kan du söka via denna länk. Du kan behöva någon med dig, tex. en anhörig eller boendestödjare, som hjälper till att söka.