Vad är Outsider Art?

Begreppet Outsider Art användes första gången 1972 i en boktitel av den brittiska forskaren Roger Cardinal. Med utgångspunkt i Art Brut utmanar boken gränserna för vad vi kallar konst och vem som är konstnär.

Idag används Outsider Art som ett samlingsnamn för konst skapad utanför den traditionella konstvärlden. Inom begreppet ryms konstnärer från alla samhällsskikt, kulturer och åldersgrupper och inte minst från ateljéer med särskilt stöd.

“I slutändan finns det egentligen inte något som kan kallas outsider art, lika lite som det existerar vanligt folk.”

Adolf Wölfli lyfts ofta fram som exempel på en konstnär som tidigt ansågs ha ägnat sig åt outsider-konst. Med dessa begrepp låser man samtidigt lätt in sig i förenklingar.

En konstnär som intresserade sig för outsider-konst var Jean Dubuffet. Han startade rörelsen “Art brut” 1948. Hans konstsamling kan besökas i Schweiz.

Roger Cardinal konstaterade att “In the end there is really no such thing as outsider art, no more than there is such a thing as the general public”

Adolf Wölfli, Irren-Anstalt Band-Hain,1910
Exempel på Outsider art: Adolf Wölfli, Irren-Anstalt Band-Hain,1910

Läs mer om Outsider Art

Mer information finns att hämta i Wikipedias artikel om Outsider Art.

Tidskriften Raw Vision Magazine rapporterar mycket bra om Outsider Art (på engelska).

European Outsider Art Association främjar outsider art och har en hemsida med information om internationella aktiviteter i ämnet.