Vad är Outsider Art?

Begreppet “Outsider Art” användes första gången 1972 en brittisk konsthistoriker, Roger Cardinal. Med utgångspunkt i Art Brut utmanade han gränserna för vad vi kallar konst och vem som är konstnär.

Anders Wettler - "Inside The Heart of Outsider Art"
Anders Wettler – “Inside The Heart of Outsider Art”

Idag används Outsider Art som samlingsnamn för konst skapad utanför den etablerade konstvärlden. Inom begreppet ryms konstnärer från alla samhällsskikt, kulturer och åldersgrupper och inte minst från ateljéer med särskilt stöd. En del av, eller det mesta av konsten som produceras av konstnärer på Inuti kan betecknas som Outsider Art. Men begreppet är flytande och är ingen given beteckning.

“Till sist finns egentligen inget som kan kallas Outsider Art, lika lite som det finns ‘vanliga människor’.” – Roger Cardinal

Schweizaren Adolf Wölflis konst lyfts ofta fram som exempel på tidig outsider-konst. Men med dessa begrepp låser man samtidigt lätt in sig i förenklingar.

Konstnären Jean Dubuffet intresserade sig för outsider-konst. Han startade rörelsen “Art brut” (“rå konst”). Hans konstsamling kan besökas i Schweiz.

Nedan ser du några klassiska och kända exempel på outsider-konstnärer och deras verk.

Outsiderkonstnärer har inspirerat “insiderkonstnärer” att göra konst. Exempelvis Bill Traylor som kan sägas ha lagt grunden till hela Jockum Nordströms konstnärskap.

När outsider art blev ett begrepp under 1900-talet ville vissa hävda att verken var uttryck för något avvikande. Senare har man omvärderat konstnärernas gärning till att vara mer inkluderande. Men än idag råder en informell uppfattning om vad som utgör “riktig” outsider art. Det sammanfaller mycket med allmän konstteori. Vad är konst, hur definierar man ett “konstverk”? Att vara “oetablerad” innebär inte självklart att man gör “outsider art”. Därför är dessa beteckningar tillsammans med konsten under ständig omvärdering och utveckling.

Läs mer om Outsider Art

Mer information finns att hämta i Wikipedias artikel om Outsider Art.

Tidskriften Raw Vision Magazine rapporterar mycket bra om Outsider Art.

European Outsider Art Association (EOA) främjar Outsider Art och har en hemsida om deras verksamhet.