Collection

Inuti Collection är en unik konstsamling, som omfattar över 500 verk ur Outsider Art-fältet. Samlingen har byggts upp under mer än tjugo års tid. Verken spänner över ett flertal tekniker, såsom måleri, skulptur och textila verk, från ett område som sällan uppmärksammas.

Inuti Collection består i huvudsak av konst skapad i Inutis ateljéer, men innehåller även donationer och förvärvade verk av internationella konstnärer som bjudits in att ställa ut på Inuti Galleri. Syftet med Inuti Collection är att belysa den kvalitativa konst som skapas inom Outsider Art, samt fungera som en dokumentation av Inutis verksamhet över tid.

Läs mer om Outsider Art.

Konsten visas regelbundet upp i olika sammanhang och är tillgänglig för forskning. Vi hyr även ut verk ur samlingen till arbetsplatser, representationsvåningar, skolor och liknande.

Är ni intresserade av att hyra konst för långa eller korta perioder? Vi föreslår verk som passar er verksamhet och som bildar ett helhetsintryck i era lokaler. Vi sköter om allt det praktiska efter era önskemål. Hyran av konstverken är avdragsgill.

Att omge sig med intressant konst bidrar till höjd livskvalitet och stimulerar kreativitet. För mer information, kontakta Anneli Aaltonen Krantz, konstnärlig ledare på Stiftelsen Inuti.

anneli@inuti.se
tel: 0709-360837

Hitta i Inuti Collection