Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Art as method. The book about Inuti now available.

Inuti konsten som metod. Boken om Inuti finns nu i engelsk översättning. Beställ här>> buy@inuti.se

Art as method. The book about Inuti now available. Order here>> buy@inuti.se

Price: 15 €  freight included

Vi riktar ett tack Gustav VI Adolfs kuturfond som möjliggjort översättningen.

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera