Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm 

Ny utställning Ellinor Tingåker

Ansikten från förr

Så heter Ellinors första utställning sedan hon började på Inuti. Här visar hon porträtt av historiska personer och några djurbilder.

Utställningen görs i samarbete med Fanfaren Kultur Farsta. Se mer info på:

facebook.com/FanfarenKulturFarsta 

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera