Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Inuti och dess nordiska nätverk NOA, Nordic Outsider Art medverkar i RIFF Reykjavik Filmfestival

Inuti och dess nordiska nätverk NOA, Nordic Outsider Art medverkar i RIFF Reykjavik Filmfestival som startar 30 september. Vi är inbjudna av Art without Borders från Island som ingår i vårt kontaktnät. I vårt projekt deltar verksamheter/ateljéer från Finland, Danmark, Island och Sverige.

Vi har samlats i ett samarbete kring surrealistisk film. Fyra kortfilmer med titeln "Cinematic Dreams" är resultatet av workshops kring film som ägde rum i alla fyra länder. Vi gjorde ett manus där allas olika meningar byggde på varandra. Vi lekte med verklighetens regler. Den enas mening gick över i den andras med fria tankegångar och så uppstod en fantasifull berättelse, ide till film. Det har filmats på Island. Vi hade kontakt med filmskaparen Lee Lynch.

En panel kommer att samtala efter filmvisningen. I den ingår filmskapare och våra NOA kollegor Päivi Lilja, Minna Haveri (FI) samt Iris Stefania Skuladottir (I)

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera