Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Välkommen på finissage Stockholms läns museum

Välkommen på finissage!

3 september kl 13:00-15:30

Utställningen ”Utsikter och insikter: Trettiosju konstnärer

tolkar Stockholm” har finissage och du är

välkommen!

Att det finns oändligt många sätt att se på staden är

tydligt i denna utställning. Konstnärerna har var och

en skapat sin version av Stockholm med omnejd.

Inspiration har de fått av konstnären Josabeth Sjöberg

som målade akvareller av Stockholm under 1800

-talet. Hon målade Stockholm då och de medverkande

konstnärerna har målat Stockholm nu.

 

13:00-14:00 Anneli Aaltonen Krantz berättar om

Inuti och ett par konstnärer berättar om sina verk.

 

14:00 Föredrag om Josabeth Sjöbergs Stockholm

– En unik bildskatt från 1800-talet. Hans Öjmyr,

enhetschef på Stadsmuseet och författare till den

nyutkomna boken om Josabeth Sjöberg, berättar

och visar bilder.

 

Ingen föranmälan krävs, fri entré!

Adress: Järnvägsgatan 23, Sickla, Nacka

Bilagor: finissage_utsikter_och_insikter.pdf

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera