Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

”Tillväxten Växer fram”

”Tillväxten Växer fram” – från projekt till socialt företag

Hugo Karlsson är konstnär och illustratör på Inuti. Han har fått i uppdrag att göra illustrationer till en antologi, en bok som handlar om skapandet av ett socialt företag, ”Tillväxten”. Företaget finns i Katrineholm.

Inuti var där på konferens och bokrelaes. Det var roligt att delta och att höra all positiv respons som Hugo fick på sina illustrationer, till exempel;

– Utan Hugos teckningar skulle inte boken vara lika intressant!

Och vi är såklart bredda att hålla med…

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera