Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Konferens “Kultur och kvalitet” 2016

KoK- Kultur och Kvalitet

KoK är en nybildad intresseförening som har bildats för att skapa ännu bättre förutsättningar för personer med funktionsvariationer att kunna utöva kulturarbete.

Föreningen vill samverka mellan olika verksamheter för att lära av varandra och därmed utveckla kvalitetsarbetet inom organisationer och för den enskilde.

Inuti är medlemmar i föreningen och var inbjuden den till årliga konferensen. Anders Wettler från Inuti Södermalm gjorde en performance som han kallar "Don't Hold Me Back". Han arrangerade workshop och satt i panel som diskuterade praktiska förutsättningar för konstnärligt arbete när du verkar genom stödfunktioner.

Inuti-handledare Lotte Nilsson Välimaa deltog i att leda workshop. Slutresultatet blev en utställning i ett kylskåp!!!

Inuti-konstnärerna Hanna Björklund och Kia Gardelius Mårtensson var också inbjudna till panelen.

På kvällen stod Yksikaksi-orkestern från Medis 5 för underhållningen.

Övriga inslag på konferensen var Stora Blå, Xylofonorkester och Chris Parkes koreograf från Stopgap Dance Company i London.

Föreställningar varvades med workshops och diskussioner.

För att läsa mera om föreningen gå in på www.kulturochkvalitet.se.

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera