Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

The Other Travel Agency ART EXHIBITION

Datum:
Tid → -
Konst ⁄ Utställningar

Welcome to the opening of The Other Travel Agency!

September 24th – 26th 2019

Travel agency by Mike Inglis from Sven Blume on Vimeo.

“This is more than art project. This could develop into a movement.”

A starting point for the project was a simple question: “Why does no one speak about the silent places you can visit?”

The question was brought up by an artist after observing their own surroundings.

The Other Travel Agency gives a voice to the artists, who wants to raise important issues and show personal and meaningful areas of their home city.

Rich culture that involves everyone is much more fascinating.

It is something that people want to experience from further away as well.

Nordic art, made by artists from outside the mainstream art world.

Iceland, Sweden, Denmark and Finland.

European Parliaments gallery in Brussels.

Photos, cinemagraphs, videos, paintings.

Six Finnish artists through a creative VR documentary.

 

The Program / 24th of september

12.30 Opening words MEP Sirpa Pietikäinen

12.45 An introduction to the exhibition

Curator Jaakko Blomberg / artist Mike Inglis /  artist Anders Wettler / the mentor Max Avasoo

A Performance  Anders Wettler

13.20 Cultural Rights & Potentials, A Discussion

MEP Sirpa Pietikäinen / Kati Laakso, director of Finnish Cultural Institute for the Benelux / Curator Jaakko Blomberg / Artist Anders Wettler

Led by Päivi Lilja, executive Director of Kettuki association

 

Location: József Antall Building, 3Q Area European Parliament, Brussels

The project is coordinated by Kettuki (FI) in co operation with

Kaarisilta ry (FI), Gaia Outsider Art Museum (DE), Inuti (SWE), List án landamæra (IS), Reykjavik Art School (IS), Autism Foundation Finland (FI) and

supported by Nordic Culture Point and Nordic Culture Fund.

The project has loads of local partners, e.g. ARX Art Centre, Finnish Cultural Institute for the Benelux, gTIE, Kultasuklaa, Luotsisäätiö, Pertti´s Choice, Vinovinkkeli and Visit Randers.

 

RSVP not later than 15th of September: Kai Ylinen, the producer kai.ylinen@kettuki.fi

 

More information: Kai Ylinen, producer, +358 447916021, kai.ylinen@kettuki.fi

Jaakko Blomberg, curator, +358 445478354, jaakko.blomberg@gmail.com

Päivi Lilja, executive director Kettuki, +358 44 0405107, paivi.lilja@kettuki.fi

www.theothertravelagency.com

 

Välkommen till öppningen av The Other Travel Agency!

24 – 26 september 2019

 

Medverkande från Inuti är:

Carl Bernalt

Eva-Karin Gedeon

Mike Inglis

Mike Lundvall

Jens Nilsson

Ariella Rose

Anders Wettler

 

Mentor Max Avasoo

”Det här är mer än konstprojekt. Detta kan utvecklas till en rörelse. ”

En utgångspunkt för projektet var en enkel fråga: “Varför talar ingen om de tysta platserna du kan besöka?”

Frågan väcktes av en konstnär efter att ha observerat sin egen omgivning.

Andra resebyrå ger en röst till konstnärer som vill ta upp viktiga frågor och visa personliga och meningsfulla områden i sin hemstad.

Rik kultur som involverar alla är mycket mer fascinerande.

Det är något som människor också vill uppleva längre bort.

Nordisk konst, tillverkad av konstnärer utanför den vanliga konstvärlden.

Island, Sverige, Danmark och Finland.

Europeiska parlamentets galleri i Bryssel.

Foton, filmavsnitt, videor, målningar.

Sex finska konstnärer genom en kreativ VR-dokumentär.

 

Programmet / 24 september

12.30 Öppningsord MEP Sirpa Pietikäinen

12.45 En introduktion till utställningen

Kurator Jaakko Blomberg / konstnären Mike Inglis / konstnären Anders Wettler / mentorn Max Avasoo

En performance med Anders Wettler

 

13.20 Kulturella rättigheter och potentialer, en diskussion

MEP Sirpa Pietikäinen / Kati Laakso, chef för Finska kulturinstitutet för Benelux / Kurator Jaakko Blomberg / Konstnären Anders Wettler

Ledd av Päivi Lilja, verkställande direktör för Kettuki-föreningen

 

Plats: József Antall Building, 3Q Area European Parliament, Bryssel

 

Projektet samordnas av Kettuki (FI) i samarbete med

Kaarisilta ry (FI), Gaia Outsider Art Museum (DE), Inuti (SWE), List án landamæra (IS), Reykjavik Art School (IS), Autism Foundation Finland (FI) och

med stöd av Nordic Culture Point och Nordic Culture Fund.

Projektet har massor av lokala partners, t.ex. ARX ​​Art Center, Finska kulturinstitutet för Benelux, gTIE, Kultasuklaa, Luotsisäätiö, Perttis val, Vinovinkkeli och Visit Randers.

 

RSVP senast den 15 september: Kai Ylinen, tillverkaren kai.ylinen@kettuki.fi

 

Mer information: Kai Ylinen, producent, +358 447916021, kai.ylinen@kettuki.fi

Jaakko Blomberg, kurator, +358 445478354, jaakko.blomberg@gmail.com

Päivi Lilja, verkställande direktör Kettuki, +358 44 0405107, paivi.lilja@kettuki.fi

 

www.theothertravelagency.com

Bilagor: invitation_tota_brussels_.pdf tota_bulletin.pdf

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera