Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Specialpedagogikens dag – Anders Wettler föreläser och gör performance

Specialpedagogikens dag

Onsdagen den 25:e mars 2015 hölls Specialpedagogikens dag på Stockholms universitet. Anders hade blivit inbjuden att hålla en föreläsning med performance om sitt liv. Förberedelserna hade pågått i månader.

Claes och Anders anlände till Aula Magna, en byggnad som tornade upp sig som ett berg.

Vi trädde in i ”bergakungens sal” och började dagen. Första föreläsaren Petra berättade om stress, hur personer med ADHD blir mer stressade än andra och flickor mer än pojkar. Mer och mer kände jag mig som en flicka med ADHD. Hur skulle det gå? Cirka 500 personer såg på!

Jag började med en juldikt, om hur jag äntligen funnit gemenskap på Inuti. Mitt föredrag handlade om behovet av självförtroende för att klara av saker och ting utan att bli ensam eller  till exempel alltför stressad. Hur allvarliga stressymtom som panikångest minskat när jag lyckats med en sak som kunde leda till ett arbete, hur de kommit tillbaka när det inte räckte, och hur viktigt det är att ha ett arbete för att kunna finna kärlek.

Självförtroendets sol gick upp i och med möjligheterna till sådana här jobbtillfällen på Inuti och åhörarnas hjärtliga bemötande. Prefekten (föreståndare på institutionen) Margareta överlämnade en stor naturbok med konstnärliga foton. Tyvärr kunde vi inte stanna hela dagen men bekräftelsens pedagogik gick utanför ramarna och följde med Claes och mig när vi lämnade Universitetet.

AW

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera