Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Samtal om några av Inutis samarbeten

Hanna Björklund intervjuar Linda Beijer på Kulturhuset Stadsteatern. Foto: Martin Nauclér

Inuti Kungsholmens enhetsansvarig Anna Hauptmann samtalar med Hanna Björklund och Anders Wettler som båda arbetar med samarbetspartners till Inuti.

Hanna Björklund om arbetet som redaktör på Imago.

Hanna har arbetat som redaktör på kulturtidskriften Imago under ett år, en kulturtidskrift med nio redaktioner runtom i landet, från Lund i söder till Örnsköldsvik i norr.
Tidskriften Imago  är ett arvsfondsprojekt och har projekttid 3 år.
För Imago har Hanna gjort en serie intervjuer med välkända kulturpersonligheter samt politiker inom kulturområdet.

Anna: Vad har varit extra överraskande?

Hanna: Under arbetet med musikslaget som jag var presentatör för hamnade jag av en händelse vid ett bord bredvid Nanne Grönvall och fick spontant en middagsefterrätt i hennes sällskap. Både Nanne och jag satt också i Musikslagets jury tillsammans.

Anna: Vad har varit extra minnesvärt?

Hanna: Mötet med konstnären Robert Söderholm från Leksand som gör fantastiska djur i papier-maché och keramik var ett sådant. Reportaget finns i nummer 2. Också intervjun jag hade med konstnären Lars Lerin medan han körde bil. Det gav samtalet en speciell spontanitet då han plötsligt ropade till när han fick syn på en hare längs vägen.

Anna: Vad har varit extra lärorikt?

Hanna: Att få utveckla min intervjuteknik från samtal till samtal och att jag fått lära mig att arbeta i digitalt forum med intervjuer och annat.
Det har också varit intressant och lärorikt att träffa och samtala med personer på viktiga poster inom kulturområdet, som Karin Westling på Kulturrådet, Linda Beijer som är chef på Kulturhuset Stadsteatern och Mårten Castenfors som är chef på Liljevalchs.

Anders Wettler om deltagandet i Share Music 2021

Mentorsprogrammet Share Music startade om 2019 och avslutades sommaren 2021.
Anders deltog som adept och har under perioden arbetat med 2 mentorer. Tillsammans med den första mentorn arbetade Anders med ett performance med inslag av poesi och musik som han genomförde som del av EOA konferensen i Stockholm. Arbetet med den andra mentorn hade fokus på film. I det arbetet fick Anders chansen att spela in äldre och nyare performance på film. Sammanlagt spelades sex performance in. Som avslutning av projektet samlades alla adepter och mentorer på en teater i Stockholm med samtal på scen där olika erfarenhet av projektet delgavs.

Anna:  -Vad skulle du säga har varit det mest minnesvärda för dig Anders?

Anders:  -Återträffen, det var fint att få visa upp egna projekt och se andras arbeten på teatern. Jag fick jättefin respons.

Anna: -Vad har varit överraskande i projektet?

Anders:  -Att jag fick chansen att filma, initialt lät det inte som att det skulle kunna bli möjligt, men min andra mentor hade kunskaperna och kontakterna inom teatervärlden som gjorde det möjligt.

Anna: Vad har varit extra lärorikt?

Anders:   -Det nya i att filma ett performance. Det innebär nya moment att ta hänsyn till jämfört med att endast framföra något live. I och med EOA fick jag arbeta med att översätta mitt berättande som ofta innefattar delar på rim. Att översätta till engelska kräver en konstnärlig bearbetning för att återge samma melodi och mening som på svenska.

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera