Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Nytt beslut från Stockholms stad gällande stegvis öppning av daglig verksamhet

Angående nytt beslut från Stockholms stad om att stegvis öppna våra ateljéer igen:

Öppnande sker med hänsyn till fortsatt risk för smitta av Covid-19 och i enlighet med LSS-hälsan och Stockholms socialförvaltning. Därför kommer inte allt återgå till det vanliga riktigt än.

Vi handledare på Inuti kommer att kontakta dig för att prata om hur just du kan arbeta.

Fortfarande gäller att den som är det minsta sjuk ska stanna hemma, och sedan vara helt frisk i 2 dagar innan man börjar arbeta igen. Vi fortsätter att tvätta händerna ofta och vi håller avstånd till varandra.

Du kan alltid ringa till din ateljé om det är något du funderar över.

Här kan du läsa på Stockholms hemsida: https://start.stockholm/aktuellt/nyheter/2020/05/krisledningsnamndens-beslut-beslut-20-maj/

Vänliga hälsningar Inuti

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera