Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

IC01-2010-025

Collection

Titel

Flodhäst

Nummer

IC01-2010-025

Konstnär

Patricia Sigurd

Teknik

Objekt

Material

Blandteknik med elkabel

Storlek/dimension

Tillkomstår

2010

Övriga verk i samlingen

IC01-2010-025

Collection

Titel

 

Nummer

IC01-2000-001

Konstnär

 

Teknik

 

Material

 

Storlek/dimension

000 x 000 cm

Tillkomstår

Övriga verk i samlingen