Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Molnprojekt

Från augusti till oktober jobbade vi med tema moln och dess olika former.

Det handlade om moln såsom ”molningar”, teckningar, foton, lera som brändes med rakuteknik, textil m.m. Många texter skrevs på temat moln, skrivarcirkeln skrev dikter som lästes upp bl.a. när vi hade öppet hus här på Inuti 2.

Blickarna riktades extra mycket uppåt , alla former av moln och skyar, färger och himlar blev extra spännande. Det var ett inspirerande projekt och de flesta deltog med en mängd olika uttryck.

I slutet av oktober avslutades projektet med en intern utställning i PS2, vår projektlokal då vi också bjöd in två externa konstnärer till samtal om konstverken.

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera