Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm 

Inuti till Polen konferens i Katowice

Inuti i Katowice

Aleksandra, Lotte och Peter från inuti har deltagit i en internationell konferens.

Bland annat ska det presentera  de Inutis konstsamling. Aleksandra gjorde succé när hon visade sin animerade film McFly-Love is easy

Ett stort tack till Sonia Wilk och alla underbara människor från Slaskie Museum i Katowice, Polen. Vi upplevde en intressant konferens kring Collecting Outsider Art/Outsider Art Samlingar. Många intressanta föreläsningar som gav oss perspektiv. Några av oss gjorde en genomresa på landsbygden, såg folkkonst i Paszyn och i Zalipie. Vi fick också möjlighet att se den historiska kolgruvan Guido i Zabre och det Historiska Museet i Nikisziovec. Slutligen ägde årsmötet för European Outsider Art Association rum på Slaskie Museum. Du som önskar-välkommen till nästa konferens kring fotografi på Gaia Museum i Randers, Danmark maj 2017.

Thank you Sonia Wilk and all beautiful people at Museum Slaskie, Katowice, Poland! We experienced a great Conference around Collecting Outsider Art. Many interesting speeches gave us new perspectives. Some of us went  on a village tour to see folkart in Paszyn and Zalipie and we also got the opportunity to visit the historic mine Guido in Zabre and Historic Museum in Nikisziovec. Finally the EOA Annual General Assembly 2016 took place. See you all who wish to take part in the next Conference around photography in May 2017 at Gaia Museum in Randers, Denmark!

Bilagor: conference_programme_eng.pdf conference_participants_eng.pdf

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera