Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm 

Inuti fyller 20 år Alla verk online!

ALLA FÅR* – 20 ÅR

Inuti fyller 20 år och det firar vi med en jubileumsutställning

där alla konstnärer deltar även sådana som har slutat på Inuti.

VERNISSAGE 10 NOVEMBER KL 15.00

Utställningen invigs av Eva Olofsson som varit med på hela resan.

Öppet onsd – fred 13 – 16


Många gäster kom på vernissagen, gamla vänner, anhöriga och förstås konstnärerna. Över 70 verk gjorda i olika tekniker hängde på väggarna. Alla bar de Inutis prägel – det personliga uttrycket.

Eva Olofsson beskrev utvecklingen från början till nu. Hon fick lite hjälp av Helena Petersson som startade verksamheten. Alla gäster bjöds på 20-årstårta.

* Utställningen titel Alla får är ett uttryck som myntades av konstnären Kristoffer Ekelund. På fredagarna textade han ALLA FÅR på sin lättmjölksförpackning. Det betydde att alla fick ta för att den annars skulle bli dålig över helgen. Men vi tycker alla att uttrycket är mer allmängiltigt. I detta fall betyder det att Alla får vara med. ALLA FÅR.

 

 

Bilagor: skiss_aff_kopia.pdf

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera