Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Henrik Pätzke visar nya verk hos Mosaikteatern

Henrik Pätzke visar nya verk hos Mosaikteatern

Som ett led i det fortlöpande samarbetet mellan Mosaikteatern vid Telefonplan och Inuti, visar Henrik Pätzke under juni och augusti 2016 sex nya verk i blandteknik.

Dessa verk består huvudsakligen av rött och orange tyg uppspänt på ramar. Tyget har bearbetats på olika sätt: rynkats, veckats och sytts ihop med fiskelina, i ett fall också bemålats, i ett fall flätats ihop.

Henrik Pätzke: ”Är intresserad av det som ligger utanför normerna på vad som är konst, liv, verklighet. Använder mig själv, mitt liv, vad jag går igenom i livet. Drar nytta av mitt synsätt, för att skapa något jag själv kan stå för.

Det vackra är förgängligt. Vi har mycket laddat inom oss, och vi bör lyssna! Tycker om att driva mig själv till gränserna på vad som är möjligt: Provar, Testar, Försöker.

Intellektet kan kväva delar av livet, ibland tas för mycket hänsyn till hur saker bör vara, än till hur det verkligen är. Ta fasta på det extraordinära genom handlingen! Essensen av det vi delar, visar mer av oss själva än vad vi anar.”

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera