Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm 

En fantastisk resa till Nordnorge

I slutet av september och början av oktober kunde vi genomföra en arbetsresa till Trastad samlinger, ett museum i Nordnorge. Tre konstnärer, en från varje ateljé  och två handledare genomförde en workshop i akvarellmåleri och färgframställing. Resan kunde genomföras tack vare stöd från Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse.

Vi arbetade tillsammans med några norska konstnärer från trakten. Det var en mycket givande resa tyckte alla inblandade. Väl hemma var alla överens om att resan var den mest lyckade de varit med om. Vi planerar ett fortsatt samarbete först i form av en utställning med en av de norska konstnärerna i Stockholm.

Läs vår resedagbok>>

Bilagor: resedagbok_harstad.docx

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera