Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Dagliga verksamheter i Stockholms stad stängs

Stockholm stad stänger dagliga verksamheter

Många dagliga verksamheter tar emot besökare som kommer från flera olika boenden, och i vissa fall från olika kommuner. På flera dagliga verksamheter som bedrivs i staden deltar personer som tillhör riskgrupper för sjukdomen covid-19. För att skydda riskgrupperna och minska risken för smittspridning stänger staden dagliga verksamheter. Beslutet gäller både kommunal verksamhet och privata utförare som Inuti.

Den som deltar i daglig verksamhet kommer få habiliteringsersättning under tiden som den dagliga verksamheten är stängd.

Beslutet gäller från och med den 9 april 2020 och till och med den 31 maj 2020 om inte annat beslutas.

Vi på Inuti har verksamheten öppen för våra Inuti-konstnärer från andra kommuner. Vi fortsätter att handleda våra Inuti-konstnärer från Stockholms kommun på distans med hemarbeten och olika konstuppgifter. Arbete mot kommande utställningar och projekt fortgår utifrån rådanande omständigheter.

Följ oss gärna på Instagram där vi har två konton, inuti_ateljeer och inuti_textila_ateljen. På Facebook kan man se vår galleriverksamhet genom Inuti Galleri.

Läs mera om Stockholms stads beslut på Stockholms stads hemsida:

https://start.stockholm/aktuellt/stangning-av-dagliga-verksamheter/

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera