Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Mike Lundvall

Mike Lundvall

Kungsholmen

Utställningar

“Recycle”, Stadsarkivet Liljeholmen, separat utställning, 2020

Inuti Kungsholmen, separat utställning, 2020

“2020”, Inuti Galleri, 2020

“The Other Travel Agency”, Europaparlamentet i Bryssel och Pertti´s Choice i Helsingfors,  2019

Inuti Galleri “500-lappen”, 2019

Galleri Sundsvalls Konstförening, “Art Brut”, 2019

Konst i urval

Verk i Inuti Collection

Se hela Inuti Collection

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera