Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Avtryck – ett Arvsfondsprojekt

26 maj 202231 mar 2025
Heldagsevenemang
Konst ⁄ Lilla Essingen ⁄ Västerbroplan ⁄ Workshops

Nu är vi inne på år 2 av Arvsfondsprojektet Avtryck där sex konstnärer från Inuti deltar, Magnus Sieurin, Chang Im Ohlsson, Jenny Ekström, Evelina Rase, Hanna Björklund och Magnus Östling.

Vi har tränat i att hålla workshops och redan hållit flera piloter. Vi har rest till Teater Barda i Östersund, Teaterfiket i Lidköping och Kulturverkstan i Göteborg för att dela erfarenheter och inspireras av varandra.

Projektet bygger på att personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation håller skapande workshops för olika yrkesgrupper. Det kan till exempel vara färdtjänstpersonal, sjukvårdspersonal, poliser eller boendestödjare.

Vi vill skapa tillfällen att mötas där personer med funktionsvariation är i ledarroll. Vi vill lämna AVTRYCK hos våra workshopsdeltagare, bidra till ny kunskap och skapa en attitydförändring.

AVTRYCK finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet startade i april 2022 och pågår i tre år.

Därför finns AVTRYCK

Bland många yrkesgrupper finns det en brist på verkliga möten med personer med funktionsvariation.

Poliser, sjukvårdspersonal och brandmän måste ibland ta snabba beslut i akuta lägen. Om man har positiva upplevelser och erfarenheter tillsammans med personer med till exempel Down Syndrom kan det hjälpa i mer krävande situationer.

Även i yrkesgrupper som möter målgruppen ofta kan det finnas behov att få ökad kunskap och reflektera över förhållningssätt och bemötande.

Det finns kulturarbetare med funktionsvariation som har kunskap och erfarenhet av att leda workshops i dans, bild och samtal. Vi ser det som angeläget att fortsätta stärka dessa kulturarbetares röster. Och även att fler personer får möjlighet att bli workshopsledare.

De estetiska uttrycken har visat sig vara ett konstruktivt språk som ger förutsättningar för bättre kommunikation. Det möjliggör för större delaktighet och inflytande i samhället.

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera