Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Utställning om tid och tidsuppfattning i PS2, projektstudio 2

Datum: 15 jan 2012
Tid → 00:00 - 00:00
Konst ⁄ Utställningar

Ateljé Inuti 2 har arbetat med temat tid och tidsuppfattning under mer än två års tid.

Förutom det konstnärliga arbetet kring tiden som tema har vi haft skrivarcirkel med tidstema. Vi har tittat på bilder hur andra konstnärer skapat kring tiden. Vi har jobbat med ord, talesätt och ordspråk med tidsinnehåll. Vi har haft tema-samtal, tex. ”Komma upp, komma iväg och komma igång”, ”Sömn och vakenhet”. Tack vare vårt tema har det uppstått givande diskussioner, på ett naturligt sätt. Hur är det egentligen, har jag koll på tiden? Behöver jag stöd i att strukturera min tid? Vet jag att tiden fortgår på mitt arbete även om inte jag är där? Tiden, går den även om inte jag går upp ur sängen? Vi har jobbat fram visuella hjälpmedel som idag är till stöd för oss då vi ska försöka strukturera vår tid.

I samband med projektet har vi samarbetat med Gunilla Gerland, författare och handledare med mera, hon skriver så här om projektet:

“Tid är för alla människor ett svårfångat begrepp. Vi upplever tiden olika beroende på vad vi ägnar den åt. Vi förhåller oss också olika till tid (alla känner vi väl en tidsoptimist, till exempel). Vi har också olika visuella bilder av tid, vare sig vi är medvetna om dem eller inte. För den som har Aspergers syndrom kan tiden uppfattas mer annorlunda och man kan ha svårare att förhålla sig till den. För många är tidsuppfattningen påverkad av syndromet. Tid handlar också om perspektivtagande: vad händer med andras tid när jag inte är där? Att bli mer medveten om något kan vara en väg till att bättre förstå och hantera det. Medveten blir man just av att ägna sig åt något, att ägna det sin uppmärksamhet, i det här fallet tiden.”

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera