Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Ateljé Inuti 2 ställer ut i Holland

19 apr 20137 jul 2013
Tid → 00:00 - 00:00
Plats → Galerie Atelier Herenplaats, Holland
Konst ⁄ Utställningar

Galerie Atelier Herenplaats

Utställningen öppnas av Sveriges Ambassadör Håkan Emsgård kl. 17:30

Att förflytta sig och skapa nya platser för möten

Utgångspunkten för var och en av oss har varit möjligheten att utveckla ett konstverk i större skala, med fokus på textil. Utan begränsningar i metod, material, format och tid har nya taktila verk skapats. Arbeten som kopplar till kontemplation, reflektion, minne, drömmar, tillit, vila, skydd, beröring, förlust och lust.

Vi är 9 konstnärer från Ateljé Inuti 2 i Stockholm som deltar i utställningen Egna rum. Konstnärer från ateljén samt två handledande konstnärer medverkar. Syftet med projektet är att låta det individuella i ett arbete får ta utrymme – både tidsmässigt och i format. Varje verk blir en plats, litet i frakt och vecklas ut väl framme.

Med detta projekt vill vi genomföra en resa och på annan ort presentera Egna rum, en undersökning i form av en visuell gestaltning. Galerie Atelier Herenplaats i Rotterdam är en konstnärlig verksamhet där konstnärer med funktionsnedsättning arbetar. Det är en intressant plats för denna visning av Egna rum och en utmaning. Inom ramen för projektet kommer varje konstnärs verk att ta olika vägar.

 

Konstnärer:

Hanna Björklund &

Kia Gardelius Mårtensson

Lisbet Hemse

Mirjam Lagergren

Edvin Mattisson

Lotte Nilsson-Välimaa

Henrik Pätzke

Emmy Wallin

Anders Wettler

 

Tack till:

Estrid Ericsons Stiftelse som utdelat medel för genomförandet av Egna rum.

Tack till SAPA i Vetlanda som bidragit med aluminiumpålar till Henrik Pätzkes ”Tipi”. Vi vill även tacka alla broderande deltagare i Hanna Björklunds & Kia Gardelius Mårtenssons ”89 embroideries”, www.dittbroderi.se samt Åsa Wallenström och Pekka Huhtinen för deras ovärderliga hjälp med olika praktiska lösningar.

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera