Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Workshop med Creative Minds

Workshop med Creative Minds

Gus och Karen från den engelska organisationen Creative Minds kom och hade workshop med några av Inutis konstnärer på Mosaikteatern. Creative Minds startade i England när en grupp kulturskapare med inlärningssvårigheter tröttnade på att ingen tog deras skapande på allvar. Därför startade de en styrgrupp som bestämde sig för att göra en kulturkonferens för kulturskapare med inlärningssvårigheter. De ville också bjuda in andra personer i kulturvärlden, som till exempel chefer eller personal på museum, kulturkritiker, journalister och kulturstudenter.

Creative Minds har organiserat flera kulturkonferenser och kommer arrangera ännu mer kulturkonferenser. Temat för konferenserna är: kvalitet, ledarskap, integration och samarbete. Workshopen genomfördes tack vare bidrag från Allmänna Arvsfonden.

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera