Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Workshop Animation

På Lilla Essingen har en grupp utforskat animation i olika tekniker. Vi kommer arbeta vidare med dessa projekt under året.

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera