Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

VERNISSAGE – invigning av offentliga utsmyckningar

VERNISSAGE 

invigning av offentliga utsmyckningar med “Löv i alla dess färger och former” i Specialpedagogiska institutionens lokaler i Frescati Hage, SU

Onsdag 27 augusti 14-17

Invigningstal 14.30

Konstnärer:

Curt Asker

Charlotte Erlandson

Lisbet Hemse

Linnea Rosén Lindgren

Patricia Sigurd

Anders Wettler

Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen

Frescati Hagväg 9b, Frescati (T-bana Universitetet)

Projektet är ett samarbete mellan Stockholms universitet,

Specialpedagogiska institutionen och Inuti.

Hjärtligt välkomna!

Specialpedagogiska institutionen har sedan årsskiftet 2012-13 nya undervisningslokaler vid Stockholms universitet. Lokalerna saknade konstnärlig utsmyckning vid inflyttningen, och frågan ställdes vilken konst som skulle placeras i lokalerna. Stockholms universitet förfogar över en del inköpt konst, varav Curt Askers lövformade väggbaserade skulptur är ett av dessa verk, som kunde passa. Men viljan fanns också att skapa något helt nytt med lokalernas utformning och inriktning som utgångspunkt och i samklang med den omgivande naturen i Frescati Hage. Curt Askers skulptur valdes då att bli utgångspunkt i detta projekt, ett verk ”att samtala med”.

Under ett pågående forskningsprojekt kring konstnärskap och funktionsnedsättningar, initierat av Helen Knutes Nyqvist, Specialpedagogiska institutionen, väcktes tanken att iscensätta ovanstående projekt, där den studerade målgruppen blev utförare. Ett samarbete inleddes mellan Stockholms Universitet, som också bidrar till att finansiera utsmyckningen, och Stiftelsen Inuti. Stiftelsen bedriver daglig verksamhet med renodlad konstnärlig inriktning för konstnärligt begåvade personer med funktionsnedsättningar, och driver Ateljé Inuti på Lilla Essingen och Ateljé Inuti 2 på Södermalm. En projektgrupp skapades av Anneli Aaltonen Krantz, konstnärlig ledare på Inuti och Inuti2, Nina Weibull, ansvarig för konsten på SU och Helen Knutes Nyqvist, Specialpedagogiska institutionen, SU.

I utsmyckningsuppdraget har Inuti-konstnärerna fått utmaningen att arbeta med konstverk som ska finnas kvar över tid. Besök gjordes på plats och konstnärerna delgav därefter sina idéer och lämnade in skissförslag som i vissa fall reviderades innan de godkändes av projektgruppen. Inutis konstnärer visar nu ett antal platsspecifika konstverk under temat “Löv i alla dess färger och former”- bestående av måleri, teckning, foto, installation, grafik, skulptur och textila arbeten. En önskan hos konstnärerna har varit att verkligen få in den omgivande naturen i lokalerna, vilka omgärdas av en park med en mängd olika sällsynta trädarter, ett resultat av tidigare planteringar som utförts under den tid då Skogshögskolan var belägen på denna plats.

Ett unikt samarbete har skett, att lokalerna har utsmyckats av konstnärer med och utan funktionsnedsättningar. Detta projekt kan ses som nydanande, eftersom man i lokalerna utbildar personer vars framtida arbete innebär att de ska arbeta pedagogiskt med den målgrupp som konstnärerna till viss del utgör. Konstverken kommer att möjliggöra nya möten och tankar, som förhoppningsvis kan inspirera studenter och bidra till att de får en djupare kontakt med sitt yrkesval inom specialpedagogik.

Stockholm den 23 juni 2014

Anneli Aaltonen Krantz

Konstnärlig ledare

Ateljé Inuti och Ateljé Inuti 2

Stiftelsen Inuti

Nina Weibull

Konstintendent

Stockholms universitet

Helen Knutes Nyqvist

Fil. dr. Pedagogik

Universitetslektor i specialpedagogik

Specialpedagogiska institutionen

Stockholms universitet

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera