Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Studiebesök hos dockmakare Arne Högsander

Den 28:e oktober skulle Inuti 2 besöka en dockverkstad på Skeppsholmen. Vi undrade vad som väntade bakom dörren där det stod Papjé masjéverkstaden, högt i huset som sköt upp vid en brant. Snart mötte vi Arne Högsander och en mängd personligheter: ett jätteansikte i fez och runda glasögon, björnar, krokodiler och en vampyrfladdermus, djur vilka man kunde ta på sig och förvandlas likt en egyptisk gud, samt marionetter. Alla dessa skapelsers klara blickar speglade det stilla ljuset från havet, som insilades i ateljén mellan tunga spröjsar.

    Arne Högsander har arbetat fram de här figurerna till Marionetteatern, Dramaten, Stadsteatern, televisionen med mera, och Mirjam och Susanne har gått i lära hos honom. Han visade slutligen hur ett ansikte växer fram i plastilina på en pinne och hur en annan får sin slutliga form när uppslammat slipdamm från papier maché-huvudet självt bres på de försynta dragen.

AW

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera