Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm 

“Som ringar på vattnet”

Workshop i Örebro

Inuti är inbjuden att hålla workshop i Örebro.

Vi kommer att arbeta med olika textila material samt rockringar. Ringarna ska sedan sammanfogas till en större installation – “Som ringar på vattnet”…

Workshopen är öppen för allmänheten och pågår i Henry Allards park, invid Örebro slott, mitt emot konsthallen.

AniAra från Hallsberg deltar också i arrangemanget av workshop.

Tack för inbjudan – Region Örebro, Open Art, Örebro konsthall samt KoK med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Bilagor: som_ringar_affisch_klar.pdf

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera