Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm 

RÅ POSTKORT 2013

RÅ POSTKORT

Välkomna till en vykortsutställning i Inutis projektlokal PS 2 på söder i Stockholm. Finissage äger rum 29 november kl. 13 – 15

Utställningen visas under perioden 25 – 29 november, öppet kl. 10 – 15 alla dagar.

490 unika vykort har sänts på posten till Galleri VOX i Bergen, Norge. De är också initiativtagare till projektet  www.gallerivox.no Nu visas RÅ POSTKORT i Sverige. En vandringsutställning med internationell Outsider Art. 23 organisationer deltar från Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbrittannien, Sverige, Tyskland, USA och fler länder.

490 unique postcards has been sent to Galleri VOX in Bergen, Norway. They have initiated this project. www.gallerivox.no Right now is RÅ POSTCARDS in Sweden. A mobile exhibition with international Outsider Art. 23 organisations participate from Denmark, Finland, Island, Netherlands, Norway, Switzerland, UK, Sweden, Germany, USA.

Om Inuti 2

Ateljé Inuti 2 är en utåtriktad daglig verksamhet. Vi arbetar med konst, dessutom arrangerar vi utställningar, projekt, seminarium och workshops.

Konstnärligt begåvade personer med funktionsnedsättningar inom autismspektrum arbetar här.

Stiftelsen Inuti driver dagliga verksamheter i ateljéform i Stockholm: Ateljé Inuti 2 och Ateljé Inuti. Vi har även en satellitstudio samt en kombinerad projektstudio/utställningsrum, PS 2. www.inuti.se

Ateljé Inuti 2 is an outreaching daili activity center. We arrange exhibitions, projects, seminars, and workshops. Artisticly talanted persons with disabilities within the autismspectra are working here. The Inuti Foundation´s comission is to promote the artistic and creative ability among persons with intellectual disabilities and/or any kind of autism syndrome. The Inuti Foundation runs daily activity centers in studioforms situated in Stockholm: Atelje Inuti and Ateljé Inuti 2. We also have a combinated project studio and exhibition room, "PS2"

Varmt välkomna!

Ateljé Inuti 2

Ludvigsbergsgatan 17

118 23 Stockholm

www.inuti.se

08-657 93 18

Galleri VOX

Strandgaten 223

5004 Bergen

www.gallerivox.no

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera