Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Patricias takkrona har flyttat till Malmö

Vi måste dela en rolig nyhet!

Inuti-konstnären Patricia Sigurd har sålt sin takkrona till Svenska kyrkan i Malmö.
Den har flyttat in på kontoret/expeditionen. Grattis till Patricia och trevligt för Malmöbor och besökare som får njuta av konstverket.

 

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera