Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm 

Nytt nordiskt samarbete NOA

Inuti medverkar i ett Nordiskt samarbetsprojekt NOA Nordic Outsider Art.

5 organisationer från Norden verkar för att stärka kontakten mellan varandra. En av Inutis konstnärer Chang Im Olsson kommer att, med stöd av handledare och oss alla, lära ut sin arbetsmetod – hur hon torrtovar sina skulpturala djur. Detta sker i en workshop tillsammans med våra gäster och vårt nätverk från övriga Norden den 24-25 maj. Projektet stöds av Nordisk Kulturfond och Nordic Culture Point.

Läs mer om deltagarna i projektet i den bifogade filen>>

Här följer nätverkets senaste bulletin från maj 2016>>

 

NOA Nordic Outsider Art stärker kontakter mellan Outsider Art aktörer i de nordiska länderna

Ett nätverk bestående av fem professionella nordiska Outsider Art organisationer verkar tillsammans i ett gemensamt projekt. Huvudsyftet med projektet NOA är att stärka kontakter mellan aktörer inom Outsider Art i de nordiska länderna och att utveckla nya samarbetsmetoder för skapande arbete i ateljéer för konstnärligt begåvade personer med behov av stöd. Projektet NOA vill stärka kvaliteten av sätt att arbeta och skapa nya innovativa lösningar genom att göra skillnad för individuell konstnärlig utveckling och detta inom fältet nordisk Outsider Art. Projektet stöds av Nordisk Kulturfond och Nordic Culture Point.

Outsider Art görs av personer som skapar konst vid sidan av den etablerade konstvärlden. Det mesta av nutida Outsider art görs av konstnärer som har funktionsnedsättningar och som arbetar i ateljéer med stöd och handledning. Nationella fält inom Outsider art är begränsade och därför vill ateljéer nå nya möjligheter över gränserna. NOA kan erbjuda kollegialt stöd för både konstnärer verksamma inom outsider art såväl som för lärare och handledare.

Under projektets gång kommer de medverkande få en särskild erfarenhet av att arbeta tillsammans och att få utveckla nya förmågor och tekniker som de kan ta med sig som inspiration till sina egna länder. NOA är en spännande möjlighet för deltagarna att lyfta den vitala utvecklingen i att arbeta tillsammans över de nordiska ländernas gränser. Det är också ett tillfälle att få inspiration och att lära av varandras kulturer, upptäckter och sätt att förhålla sig.

Projektetn äger rum 2016. Finska Outsider Art organisationen Kettuki administrerar projektet. Övriga deltagare är GAIA museum Outsider Art (Danmark), Kaarisilta (Finland), Inuti (Sverige), Art without borders (Iceland). Läs gärna mer om deltagarna (för tillfället presentationer på engelska).

Vidare information

Projekt coordinator Minna Haveri minna.haveri@kettuki.fi

Project contact Lotte Nilsson-Välimaa lotte@inuti.se

Här kan ni läsa mera om EOA konferens i Katovice –  

http://www.muzeumslaskie.pl/en/index.php?id=413

Bilagor: noa_bulletin_may_13th_2016_final.pdf noa_bulletin_participants.pdf noa_program_inuti_svenska.docx noa_program.docx conference_programme_eng.pdf conference_participants_eng.pdf

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera