Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm 

Livets träd – workshop i lera

Workshop ”Livets träd”

På många håll i världen är traditionen att göra ett Livets träd levande. I t. ex. Mexiko är det en religiös koppling och brukar man forma trädet av lera och smycka det på tusen olika sätt.

Vi har låtit oss inspirerats av denna sedvänja och tre konstnärer från varje ateljé har mötts i en workshop kring temat.

Det är skulpturateljén som bjudit in. När skulpturerna är brända kommer gruppen samlas gruppen igen och målar sina verk med akrylfärg.

Mer info kommer.

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera