Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Konferens “Avtryck”

AVTRYCK

Jag har varit på en tvådagars konferens i Stenungsund om kvalitetsutveckling i kulturverksamheter för personer med funktionsnedsättningar.

Så här stod det i programmet:

"Vi har länge saknat en diskussion om kvaliteten i konstnärlig verksamhet. Vem definierar den? Hur och vad är det som uttrycks? Vems röst och kropp får ta plats? Vem har rätt till scenen?

Hur höjer vi den konstnärliga kvaliteten i verksamhet med och för personer med funktionsnedsättning?

Avtryck, en nationell konferens med föreläsningar, panelsamtal, workshops och ett rikt utbud av föreställningar. Vi vill skapa en mötesplats för alla som arbetar med kultur och konstnärlig verksamhet eller som är intresserade av att göra det. Det kan vara inom till exempel kommun, landsting, region, studieförbund, sceninstitutioner eller föreningsliv. 

Bland de som medverkade på Avtryck fanns Spinn, Sveriges första integrerade danskompani, Stina Oskarsson, tidigare chef för radioteatern, Kulturcentrum Väst, Klangfärg, Kjell Stjernholm, grundaren av Moomsteatern, Elaine Johansson, ordförande i FUB Västra Götaland och HSO Västra Götaland, dessutom Share Music, Kulturlabbet, konsulenter för tillgänglighet och arrangörsutveckling på Kultur i Väst med flera.

Konferensen var ett samarbete mellan Stenungsunds kommun, Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland, Kulturcentrum Väst och Kultur i Väst med stöd från Kultur- och fritidschefsnätverket Göteborgsregionen och Kultursekretariatet i Västra Götalandsregionen."

 

Och så här skrev jag i min utvärdering:

– Äntligen en konferens där man diskuterar kvalitetsbegreppet  inom kulturverksamheter för personer med funktionsnedsättningar, på en seriös nivå!

Konferensen bjöd på en bra blandning av teori och praktik, föreläsningar och föreställningar.

Men som konstnärlig ledare för en verksamhet som jobbar med bildkonst hade jag velat ha mer av det.

Jag har knutit kontakter under konferensen som ger förutsättningar för en fortsatt utveckling av vårt kvalitetsarbete.

 

Här kan du se en film om konferensen:

http://www.youtube.com/watch?v=6U53NDpRapY&feature=youtu.be

 

/Anneli 

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera