Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Jag och naturen- ett fotoprojekt

Hur är vårt förhållande till naturen? Hur kan vi visa på människans samspel med naturen? Hur relaterar vår egen kropp till naturen?

Innan vi började fotogafera studerade vi några bildkonstnärer som använt kameran i skapandeprocessen, Francesca Woodman, Ana Mendieta och Robert Smithson. Vi tittade på hur de använt kameran för att dokumentera performances och iscensätta sig själva eller situationer framför kameran.

Under två vårdagar gav vi oss ut i naturen med varsin engångskamera med svartvit film.

Alla hade funderat ut några idéer om hur en ville bli fotograferad och vi improviserade även på plats.

Vi arbetade kollektivt, så att alla fotograferade varandra. Det viktiga var själva idén, hur vill jag bli avbildad i samspel med naturen. Eftersom alla fotogaferade samma “händelse” eller “performance” så kunde vi sedan i efterhand, då vi framkallat bilderna på papper, blanda ihop bilderna och endast välja de som visade på bästa sätt hur var och en vill bli avbildad. Nu i efterhand vet vi inte vem som tagit vilken bild, utan det blir personen på bilden som blir upphovspersonen.

Alla har valt ut tre bilder som stämde bäst överens med den idé var och en hade, och de har vi förstorat som affischer. Det är väldigt spännande att vi arbetat med film, inte digitalt, eftersom det blir en helt annan kornighet i bilderna, på ett för oss gammaldags sätt.

I vår ska vi ha en andra del i fotokursen. Sedan kommer vi att anordna en utställning.

Deltagare var Stephanie Lamothe, Magnus Sieurin, Evelina Rase och Jenny Nyborg, Inuti Västerbroplan. Handledar Anna Selander.

 

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera