Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Inuti på Intradagarna

Inuti blev inbjudna att medverka på de studiedagar som Intra arrangerade. Temat var "Om stöd och service till personer med intellektuellafunktionshinder"

Eva Olofsson och Monica Larsson presenterade boken "Inuti – konsten som metod" och Magnus Östling och Chang Im Olsson berättade om utställningar under året och kooperativets resor och arbete.

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera