Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm 

Hugo Karlsson gör illustrationer till Mälardalens Högskola – projekt SAMFÖR

Hej Hugo,

Vad är det du har haft för uppdrag? – Uppdraget består av olika delar, en är illustrationer till en "Pixibok" som är skriven av en person med Aspergers syndrom, Kim Talman.

Det är också "känslokort" som ska fungera som stöd för att beskriva olika känslor. Det finns även en serie samtalskort, konversationskort, som ställer viktiga frågor om bemötande av barn inom autismspektrumet.

Alla de här delarna är olika slags visuella hjälpmedel.

Illustrationsuppdraget är gjort på uppdrag av SAMFÖR, samordnat föräldrastöd för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, i samarbete med Mälardalens högskola och Allmänna Arvsfonden.

www.samfor.se

Hur länge har du hållit på med uppdraget? Cirka fyra månader.

Vad är du mest nöjd med? Boken.

Varför då? Jag la ner mest arbete på den.

Skulle du vilja ha flera liknande uppdrag framöver? Ja, det känns extra bra att göra illustrationer som kan vara till stöd för andra i vardagen.

 

 

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera