Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm 

Filmprojektet “Out by Art”

Nu är filmprojektet Out by Art igång!

”Out by Art -a video experiment in the Nordic Outsider Art Community” är ett experimentellt och nyskapande filmprojekt av och med nordiska konstnärer inom Outsider Art.

Projektet utgår från kreativt skapande inom Nordic Outsider Art ﴾NOA﴿ där två konstnärer från Inuti samarbetar med konstnärer från Danmark, Island och Finland.

Inuti representeras av konstnärerna Hugo Karlsson och Marianne Schmidt. Hugo jobbar med en konstfilm där hans detaljrika och otroligt känslofulla teckningar plötsligt får liv. Marianne gör en dokumentärfilm med löpande inspelning genom hela projektet. I dokumentärfilmen utgår hon ifrån de olika nordiska konstnärernas kreativa processer.

Marianne har påbörjat sin inspelning i Sverige, under följande månader kommer hon även att filma konstnärer på plats i Danmark, Finland och Island då de jobbar med sina konstfilmer.

Projektet håller på under hösten 2017 och våren 2018. Löpande information om projektet kommer på denna sida. Samtliga filmer har premiär i Stockholm, fredagen den 20 april 2018. Vid premiären kommer projektets samtliga konstnärer att närvara, för att prata om sina filmer.

Initiativtagare, samordnare och medverkande handledare från Inuti: Lotte Nilsson-Välimaa

Intiiativtagare, samordnare och extern handledare med fokus på film: Sven Blume

Projektet genomförs med stöd av Kulturbryggan

 

Kontakt

Lotte Nilsson-Välimaa

lotte@inuti.se

 

Sven Blume

info@svenblume.se

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera