Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

EOA, European Outsider Art Association och “Outsider Art Photography”

EOA, European Outsider Art Association och “Outsider Art

Photography”

18 maj -20 maj 2017

 

Den internationella konferensen för medlemmar i EOA hölls detta år

på GAIA Museum Outsider Art i Danmark. Från Inuti deltog konstnären Marianne Schmidt och handledaren samt EOA styrelseledamoten Lotte Nilsson-Välimaa. Vi är fulla av intryck efter en hel vecka fylld med aktiviteter och internationell samverkan. Först tillsammans med Inuti-delegationen hos GAIA och inte minst av dessa 3 rika dagar.

 

Fotografering har blivit ett allt mer intressant område inom Outsider

Art och det var temat på årets EOA-konferens. Konferensen samlade

akademiker, specialister och konstnärer för att diskutera det nya

området och dela kunskap och insikter.

 

Föreläsningar hölls av Thomas Röske, The Prinzhorn Collection,Tyskland “Outsider Art-fotografi”, Nina Roskamp, GEISO20 Atelier, Tyskland ” Mellan abstraktion och det dokumentära –

förvandling av omgivningen”, Małgorzata Szaefer, Galeria Tak, Polen “Att bli nomadisk” från Polen, Marc Steen “Motstå hinder” och Andy Hood “Att leva i extra dimensioner”, båda från Outside In,

Storbritannien.

 

Utställningen “Nice to Meet You, Mr. Holbein”, arrangerad av Pekka

Elomaa and The Lyhty Workshop, i samarbete med GAIA Museum visades på museet. Pekka Elomaa & the Lyhty Ensemble från Finland, berättade hur de verkat tillsammans kring foto och iscensättningar sedan 15 år tillbaka. Alla konferensdeltagare bjöds in att delta i en foto-workshop

med dem – att klä sig och sitta i poser inspirerade av Holbein, en

renässansmålare från 1500-talet.

 

En rundtur till  Århus ägde också rum. Först besökte vi Kenneth Rasmussens GalleriBjaek i Randers. I Århus såg vi Museum Ovartaci,

Konsthuset Karavana och inne i stan besökte vi ARoS, Århus konstmuseum

med bl.a. Your Rainbow panorama/ Ditt regnbågspanorama av Olaufur

Eliasson, högst uppe på taket av museet. Sista dagen genomfördes EOAs

årsmöte.

 

Hälsningar Lotte och Marianne

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera