Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Egna rum

Utställningen öppnas 17 juni av Åsa Wallenström kl. 17

c/o Galleri CFF/Studio 44

Tjärhovsgatan 44, Stockholm

Öppettider: tisdag 14-20, onsdag 12-18, torsdag 12-16

 

Att skapa nya platser för möten

Utgångspunkten för var och en av oss har varit möjligheten att utveckla ett konstverk i större skala, med fokus på textil. Utan begränsningar i metod, material, format och tid har nya taktila verk skapats. Arbeten som kopplar till kontemplation, reflektion, minne, drömmar, tillit, vila, skydd, beröring, förlust och lust.

Vi är 9 konstnärer från Ateljé Inuti 2 i Stockholm som deltar i utställningen Egna rum. Konstnärer från ateljén samt två handledande konstnärer medverkar. Syftet med projektet är att låta det individuella i ett arbete får ta utrymme – både tidsmässigt och i format. Varje verk blir en plats, litet i frakt och vecklas ut väl framme.

Med detta projekt har vi genomfört en resa och på annan ort presenterat Egna rum på Galerie Atelier Herenplaats i Rotterdam 2013. Nu vill vi möta publiken i Stockholm där vi lever och arbetar.

Varmt välkomna!

 

Konstnärer:

Hanna Björklund

Kia Gardelius Mårtensson

Lisbet Hemse

Mirjam Lagergren

Edvin Mattisson

Lotte Nilsson-Välimaa

Henrik Pätzke

Emmy Wallin

Anders Wettler

 

Tack till:

Estrid Ericsons Stiftelse som utdelat medel för genomförandet av Egna rum.

Tack till SAPA i Vetlanda som bidragit med aluminiumpålar till Henrik Pätzkes ”Tipi”. Vi vill även tacka alla broderande deltagare i Hanna Björklunds & Kia Gardelius Mårtenssons ”89 broderier”, www.dittbroderi.se samt Åsa Wallenström och Pekka Huhtinen för deras ovärderliga hjälp med olika praktiska lösningar.

 

www.inuti.se kontakt Lotte Nilsson-Välimaa, lotte@inuti.se

 

Bilagor: vernissagekort3.jpg

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera