Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm 

Animationsworkshop

Inuti Västerbroplan har under fem onsdagar arbetat med stopmotion-animation. Workshopsledare är Vilma Leminen, bildpedagog/konstnär. Workshopen började med introduktion till olika stopmotiontekniker; cutout, claymation, toymation. Konstnärerna fick välja vilken teknik de ville arbeta med i sin individuella animation. Vi avslutade med en filmvisning av de skapade filmerna.

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera