Kooperativet Kungsholmen

Kungsholmen

Inuti-kooperativet Kungsholmen är en ideell förening för konstnärer som har sin arbetsplats på Ateljé Inuti Kungsholmen. Det är en på många sätt unik lösning för en daglig verksamhet.

En av kooperativets uppgifter är att ta hand om försäljning av konstverk åt dess medlemmar. Huvuddelen av intäkterna går till Kooperativet. Intäkterna används för att främja medlemmarna genom bland annat resor och evenemang.

RESOR, MÖTEN, PLANERING

Vi försöker att dela på gemensamma uppgifter och få alla att delta och förstå så mycket som möjligt av det som ska beslutas. På onsdagar har vi våra kooperativmöten. Då diskuterar vi viktiga frågor om resor, inköp och kurser.

Alla som arbetar på Inuti erbjuds medlemskap i kooperativet. Det är en viktig del av arbetet och vi vill att alla ska delta och bidra efter sin förmåga.

Så här sammanfattar vi kooperativets värderingar:

  • Självhjälp – tro på egen och andras kraft
  • Personligt ansvar – alla kan ta ansvar
  • Demokrati – folkstyre
  • Jämlikhet – alla har samma värde oavsett kön, religion.
  • Rättvisa – rättvis fördelning i kooperativet och i samhället
  • Solidaritet – ömsesidigt stöd

Vi arbetar med frågor som rör vår arbetsplats, t.ex. samarbetsfrågor och gemensam trivsel. Vi ordnar även utställningar, både med våra egna konstnärer och andra konstnärer.

Vi tar hand om och hjälps åt med praktisk skötsel av vår arbetsplats.