Anna Sandström

Collection

Född

1966

Utbildning

Utställningar

2006 Ctrl+Alt, tillsammans med Sven David Sandström, Inuti Outsider Art Gallery, Stockholm.

Verk i samlingen