Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Konstutställning ”RÖRELSE”

Datum: 27 aug 2012
Tid → 00:00 - 00:00
Plats → Svenska Sjömanskyrkan, London
Konst ⁄ Utställningar

– KONSTUTSTÄLLNINGEN ”RÖRELSE”, 27 augusti VERNISSAGE i Svenska Sjömanskyrkan London i samband med Paralympics. Svenska kyrkan i London, Sjömanskyrkan, har erbjudit  konstnärerna från Ateljé Inuti 2 att ställa ut i kyrkans lokaler under Paralympics 2012. För att få ett rikstäckande perspektiv har de även valt att bjuda in en grupp från Luleå FUB som har arbetat med måleri under ett flertal år på sin fritid i Luleå konsthalls regi, samt blivande konstnärer från Unikums konstskola i Simrishamn. Detta ger också en intressant linje där konstnärerna från Luleå representerar fritiden, konststudenterna från Unikum företräder utbildning och Ateljé Inuti 2 är en anpassad arbetsplats för konstnärer med funktionsnedsättningar. Resultatet presenteras i form av målningar (olja, akryl med mera) på uppspänd duk, 50 x 70 cm. Det samstämmiga bildformatet, temat och materialet ger en enhetlighet i utställningen och samtidigt tillfällen för jämförelse mellan måleriska förutsättningar inom fritid- utbildning och arbete. Parallella rörelser. Det ska bli spännande att se om det är möjligt att urskilja lokala skillnader. Hur påverkar det norrländska mörkret måleriet? Är den fysiska aktiviteten annorlunda beroende på kylan och snön? Finns det särskilda ljusförhållanden i Simrishamnstrakten? Påverkar havet och stränderna den fysiska rörelsen? Vilken inverkan har storstadslivet i Stockholm på den fysiska aktiviteten? Möten mellan konstverken, konstnärerna och publiken ger förutsättningar för dessa samtal och upplevelser på en plats i världen som under utställningsperioden har totalt fokus på handikappfrågor.

 

www.http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=691104

Så här har kyrkan skrivit om utställningen:

Movement – an Art Exhibition The Swedish Church in London aims with this exhibition to allow new perspectives, indeed whole new worlds, to be opened up. ‘Movement’ is a collaborative project between art school pupils, full-time artists and amateur artists; these different groups represent Sweden from north to south. The artists, all disabled, take enormous pride in having the opportunity to send their finished works of art to London. It is our wish that this exhibition in The Swedish Seamen’s Church during the Paralympics 2012 will give you strength, courage and happiness. Opening hours 10 am to 10 pm. Address: The Swedish Seamen’s Church –120 Lower Road–London–SE16 2UB Nearest tube station: Canada Water.

Här kan du ladda hem vernissagekort och affischen.

Bilagor: londonaffisch.pdf london_vernissagekort.pdf

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera