Två spännande utställningar

 

Unik utställning kommer till Hässleholm kulturhus

NYA STJÄRN-SCOTT - en jurybedömd samlingsutställning av
normbrytande konstnärliga talanger från hela Sverige. Utställningen
invigs den 8/9 kl 11.00 och pågår till 10/11. 

Med en av världens mest berömda konstnär Judith Scott, med Downs syndrom,
som förebild vill vi ge chansen för konstnärliga talanger med intellektuell
och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att nå konstnärlig bekräftelse. Vi
vill att en stor publik ska få möjlighet att ta del av konstnärskap som befinner sig
utanför normen. Konstnärer med funktionsnedsättning får inte samma
förutsättningar att visa sin konst, detta beror inte på bristande talang eller
kvalitet, detta beror på att konst- och kulturlivet brister i kunskap och förmåga
att lyfta fram dessa potentiella stjärnor.

Konstnärer från hela Sverige
Vi har producerat en jurybedömd konstutställning med representation av
konstverk från hela Sverige. Här finns måleri, teckning, skulptur, objekt, foto,
film och gränsöverskridande konstverk i olika material.
Vi kommer att få se textila collage, expressivt måleri, fotorealistiskt måleri, tre
konstverk gjorda av häftstift, teckningen ”Mozart i dimma”, dockor i rustning,
stiliga och stolta självporträtt, en dansvideo där dansarna svävar över
himmelen, stickade skulpturala objekt, akvareller med feeling och teknisk
elegans, dystopiska landskap, finurliga och underfundiga skulpturer, tecknade
tankar, indianpilar och indianfjädrar och självklart bjuder vi på lite naket… här
finns något för alla!

Alla alster är skapade av konstnärer med intellektuell och neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Dessa personer är i varierande grad etablerade i det
offentliga kulturlivet. Allt från konstnärer som ställt ut ett flertal tillfällen till nya
oetablerade talanger.
Till detta knyts olika former av lärande. Vi har ett gediget program kopplat till
utställningen, se bilaga. Vi bjuder på musikunderhållning, workshops,
politikerdebatt, lunchvisningar, konstnärssamtal, seminariedag och en hel del annat lärorikt.

Deltagande konstnärer
Sam Ahlstrand, Jachia Alichanov, Malin Andersson, David Chung, Sanna
Crona, Helen Fredriksson, Marcus Fridh, Karin Göransson, Eva Henriksson,
Kristian Henriksson, Mathilda Jansson, Hugo Karlsson, Rolf Larsson, Igor
Lichtva, Thomas Lind, Agneta Lindberg, Vidar Lorimer-Olsson, Malin
Lucchesi, Edvin Mattsson, Jenny Marcus, Henrik Pätzke, Linda Palmgren,
Pablo Perez, Emma Persson, Karl Persson, Ossian Rådmark, Lars-Göran
Sandell, Sara Schain, Patricia Sigurd, Magnus Siuerin, Johanna Söderlindh,
Nardos Tecle, Åsa Wallin Hoffman, Anders Wettler och två konsnärsgrupper
Allhusets Kreativa Dansgrupp samt Kulturrummet aniAra.

Judit Scott som förebild
Vi har haft förmånen att följa Judith Scotts konstnärskap och hennes
konstnärliga utveckling under mer än 20 års tid. Den resan hon har gjort är
också möjlig att göra för svenska konstnärer med funktionsnedsättning.
Judit Scotts skulpturer visades och gjorde succé på 2017 års konstbiennal i
Venedig och hon var huvudkonstnär i utställningen ”ODRADEK” på Malmö
konsthall våren 2018.
Det som har inträffat i och med dessa framgångsrika utställningar är att
publiken inte i första hand ser funktionsnedsättningen, här belyser man det
intressanta konstnärskapet.
Utställningen i Hässleholms Kulturhus vill möjliggöra för konstnärer med
intellektuell- och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med draghjälp av det
stora intresset för den amerikanska konstnären Judith Scott.
På Judit Scotts hemsida www.judithandjoycescott.com berättar Judits syster
hennes extraordinära levnadshistoria.
Om Judith Scott säger — Dr Johann Fei lacher Di rector , Museum
Gugging: “One of the most important artists of the Twentieth Century, not
only in art brut, but also in the context of contemporary art.”

Utställningen är också ett kulturpolitiskt ställningstagande som möjliggöra
arbete enligt artikel 30 i FN-konvention. Punkt 1 och 2 säger följande:
”Punkt 1 rätten för personer med funktionsnedsättning att på samma villkor som
andra delta i kulturlivet och vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa
att personer med funktionsnedsättning bereds tillgång till kulturella produkter i
tillgänglig form, kulturell verksamhet i tillgänglig form.
Enligt punkt 2 ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att
personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att utveckla och använda
sin kreativa, artistiska och intellektuella förmåga, inte endast i eget intresse utan
även för samhällets berikande.” (Källa: FN:s konvention om rättigheter för
personer med - Regeringen.se DS 2008-23).

Detta projekt är ett samarrangemang mellan Hässleholms kulturhus,
Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Intresseföreningen Kultur och
Kvalitet (KoK), med stöd av Allmänna Arvsfonden.

utstallningsprogram_hassleholm.pdf


Keramik & Politik

                          

Skulpturerna som presenteras här, är ett resultat från workshopen Keramik&Politik, en workshop som jag höll i våren 2017 i Inutis Lilla Essingens skulpturateljé.
Tillsammans med sex stycken Inuti-konstnärer besökte vi utställningen ”Tyre” på galler Forsblom, där den kinesiske konstnärern Ai Wei Wei visade sina verk.
Tanken var att inspireras av hans samhällskritiska konst och ha den som utgångspunkt, för att sedan skapa egna konstverk utifrån det man själv känner sig berörd/påverkad av i samhället.
Efter skissarbetet växte både skulpturer och reliefer fram i lera, några målade med engobe. Resultatet blev fascinerande och speglade många viktiga frågor ur vår samtid.

Utställningen är öppen onsdag-fredag 13-16
 
 

/Ulrika Carlstedt Jönsson, konstnärlig handledare Inuti