Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Oska Bright filmfestival

Fem konstnärer från Inuti medverkar i Oska Bright filmfestival i Brighton 11-17 mars 2024! Vi är stolta och önskar dem fin respons: Pascal Fogelberg, Hugo Karlsson, Malin Karlsson, Marianne Schmidt och Frida Stålkrantz Lindholm.

——————————

Oska Bright är världens ledande festival för filmer gjorda av eller med personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller autism. Den grundades 2004 av en grupp filmskapare med inlärningssvårigheter som var frustrerade över att inte ha någonstans att visa sitt arbete. Från att ha börjat som en endagsfest har festivalen sedan dess vuxit enormt i storlek och påverkan. I senaste upplagan år 2022 visades 99 filmer från 19 länder och välkomnade 3 500 personer genom festivalens dörrar. “Publiken växer starkare för varje år, och vi ser fram emot att efterfrågan på dessa berättelser ökar. Med mindre än 5% av funktionshindrade personer som arbetar inom den brittiska filmindustrin, drivs vi att få till förändring”.

Följ Oska Bright www.oskabright.org

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera