Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm 

FILT 2011

– en konsthändelse i Luxparken onsdagen den 15 juni. I samarbete med kulturföreningen ApE.

Båda ateljéerna har goda relationer med vädergudarna. Vi lyckades genomföra vår Filt-utställning utan en droppe regn. Här visades ett stort antal filtkonstverk i de mest fantasifulla former. Arbetet hade förberetts en tid och konstnärerna hade utifrån materialet gjort verk som kommenterar Filt; som begrepp, som händelse och som material.

Här sågs kaninfilt, rulltårtefilt, klippt filt, filtkostym, näckrosdamm, dansande dockfilt, kaffefilterfilt och vi fick höra en filtdikt läsas upp. Det gav mersmak och troligen kommer arrangemanget igen nästa år.

Utställningsidén Filt skapades på 1990-talet av konstprojektgruppen ApE – ni kan se deras projekt via denna länk

http://apes.nu/index.html

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera