Evelina Rase

Evelina Rase är en konstnär som hittar mycket inspiration inifrån, från hennes fantasi, sina känslor, sina åsikter och drömmar. När hon målar infinner sig ett lugn, och huvudet rensas från andra tankar. 
Hon vill kunna se på sina konstverk i framtiden och se att det hon uttryckt får henne att minnas olika perioder i hennes liv. 

Evelina började på Inuti 2017. Hon har studerat Konst på Folk Universitetet och gått Konstskolan Linnea.