Ariella Rose

Som konstnär vill jag använda fantasi och mina båda händer.

Ty, här har du fått dem, för att arbeta med samt utvecklas.

Ty, det jag har och vill skänka i kraft, energinivån här är fin.  

Vill ej att min talang går till spillo, en del är drömmar. 

Drömmar kan te sej sånt du har andligen växt utav, kommunikation med Guds änglaväsen eller djuren och människor. Det kommer inspiration bara att det varierar lite från dag till dag.